Değirmenlik Dere


Tipi:

Doğal

Derinlik:

2 m.

Uzunluk:

10 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kretase yaşlı çok kırıklı kireçtaşları içinde gelişmiş küçük bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok