Delikönü


Tipi:

Doğal

Derinlik:

29 m.

Uzunluk:

71 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde çok miktarda yarasa vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Yerel halk tarafından çok eskiden bilinen mağara; ilk olarak MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Orta Miyosen yaşlı; hafif eğimli kireçtaşı ve konglomera içinde gelişmiştir. Mağara içi; duvarlardan ve tavandan düşen kaya blokları ile doludur. Faylanmadan dolayı dikey olarak gelişen bölümde; içine girilemeyecek kadar dar olan çatlakta 28 m ilerlenebilmiştir. Taban yer yer çamur ve yarasa gübresi ile kaplıdır. Kuru bir mağaradir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok