Deliktaş


Tipi:

Doğal

Derinlik:

42 m.

Uzunluk:

58 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

İlk olarak 1968 yılında Fransız mağaracı Bakalowicz tarafından araştırılmıştır. MTA tarafından 1992 yılında incelenerek; haritası çizilmiştir. Araştırmalarda çizilen haritaların ölçümleri biraz farklıdır.

Morfoloji:

Basamaklar halinde inişlerden oluşan dikey bir mağaradır. Mağaranın son bölümde bir göl yer almakta ve mağara bir sifonla sona ermektedir. Küçük bir fay hattı üzerinde gelişen Deliktaş Mağarası; yakın çevrenin yüzey sularını boşaltan düden bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok