Deniz

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

5 m.

Uzunluk:

33 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

: Deniz yüzeyinden 2 m yukarıda olan Deniz Mağarası; kaynak konumlu yarı aktif bir mağaradır. Mağara; kıyıya ulaşan bir yeraltı deresi ve dalgaların aşındırması ile oluşmuştur. Genişliği 4-8 m; yüksekliği ise 0.5-6 m arasında değişen mağaranın enine profili; tabakaların uzanım ve kalınlığına bağlı olarak girintili çıkıntılıdır. Girişte iri blokların bulunduğu mağaranın içinde çakıl ve kum yığınları görülmektedir. Sonda bulunan dar çatlaktan giren yeraltı deresi; beraberinde önemli miktarda kum getirmektedir.

Notlar:

Kıyıköy Köyü'nün sahil kesiminde yer almaktadır. Mağaraya; Kırklareli-Vize-Kıyıköy karayolu takip edilerek ulaşılır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok