Deriini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

52 m.

Uzunluk:

65 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Yaşlı kireçtaşlarından meydana gelen Akkaya Tepe'nin güney yamacında yer alan mağara; KB-GD yönlü belirgin bir fay üzerinde; dikey gelişmiştir. Giriş ağzı 1450 m'de bulunan ve birbirine bağlı -7; -24 ve -2 metrelik üç belirgin diklikten oluşan mağara son derece dardır. Taban ve yan duvarlarında yer yer damlataşlar gelişen Deriini; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Kireçtaşlarının altında bulunan erimesiz birimler nedeniyle daha fazla derinleşememiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok