Derya


Tipi:

Doğal

Derinlik:

32 m.

Uzunluk:

124 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1982 yılında araştırılmıştır.

Morfoloji:

Mağara; Antalya travertenleri içinde gelişmiştir. Antalya travertenleri; Kırkgöz kaynaklarından gelen kireçtaşı bol suların; çağlayanlar oluşturarak ve daima ileriye doğru büyüyerek çökelmeleri sırasında; çağlayanlar altında kalan boşlukların; zamanla odacıklar halinde kalan travertenler içinde kalmasıyla gelişmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu odacıklar erimelerle ve tavanlarından kaya blokların düşmesi ile genişleyerek büyümüştür. Derya Mağarası; daha çok dikey gelişmiş; kuru bir mağaradır. Sadece güney kenarı deniz suyu ile kaplı olduğu için deniz mağarası olarak da geçer. Mağaranın asıl girişinin 40 m batısında ikinci bir girişi daha vardır. Mağaranın iki girişi de çöplük olarak kullanılmıştır. İçerideki büyük salon ile batıda kalan kesim çok dar ve basık geçitlerle birbirine bağlanmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok