Dölek Düdeni (Döllükoğlu)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

286 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara sineği; çekirgesi ve binayaklılar vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Jura-Kretase kireçtaşları ile Triyas marnları arasında gelişmiş yatay bir mağaradır. Mediova'nın yüzey sularının bir kısmını boşaltan Dölek Düdeni 286 m uzunluğunda büyük bir galeriden oluşur. Mağaranın son bölümündeki sifon girişe göre 10.5 m aşağıdadır. Mağara içinde yer yer gölcükler görülse de; yaz dönemi tamamen kuru bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok