Döngel


Tipi:

Doğal

Derinlik:

2 m.

Uzunluk:

117 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Az sayıda kelebek ve örümcek saptanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

-

Morfoloji:

Mağara, kalın tabakalı, bol çatlaklı, eklemli, erime boşluklu resifal Parpiyayla formasyonu kireçtaşlarından oluşan ve oldukça geçirimli bir birim olan Orta-Üst Miyosen yaşlı kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Ana mağaranın (yeraltı karst sistemi) parçalanmasıyla ortaya çıkan Döngel Mağaraları üç bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilk iki tanesi en üstte bulunan yarasalı fosil kol ve suyun düşüş yaptığı (şelaleli) koldur. Şelaleli kol günümüzde; buraya gelen suyun türbine verilmesi nedeniyle yarıaktif bir konum kazanmıştır. Mağaranın bu bölümü orjinal yapısında suyu taşıyan ana kanal özelliğinde iken, günümüzde tavanın yer yer göçmesiyle geçit konumlu bir kapız mağara konumuna gelmiştir. Döngel mağara sisteminde araştırmaya asıl konu olan mağara ise en altta bulunan aktif koldur. Toplam uzunluğu (sifona kadar ölçülebilen) 117 m olan mağara tamamen yatay ve aktif bir koldan oluşmaktadır. Mağara birbirini kesen iki çatlak sistemine (KD-GB/ KB-GD) bağlı olarak gelişmiştir. Ortamala genişliği 2-3 m arasında değiştiği mağarada daha dar (0,5 m) ve geniş (10 m) olan kollar da bulunmaktadır. Aynı şekilde mağarada tavan yüksekliği ortalama 2-3 m arasında değişirken, suyun yüksek olduğu noktalarda bu değer 0,3m'ye kadar düşmektedir. Sürekli su akışı gözlenen mağarada (ortalama 2lt/sn debi, Ekim 2008) su derinliği yer yer 1m'yi aşmaktadır. Su derinliği, mağaranın en son bölümünde bulunan sifon bölümünde ise yaklaşık 2m'yi bulmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok