Dumantüten


Tipi:

Doğal

Derinlik:

17 m.

Uzunluk:

52 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1992 yılında araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Orta Miyosen aşınım yüzeyinde; otokton kretase kireçtaşlarında gelişmiştir. Hidrolojik olarak vadoz zonda bulunan mağara tamamen kurudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok