Dupnisa (Dubnisa)

Vitrin

Tipi:

Doğal

Derinlik:

12 m.

Uzunluk:

2326 m.

Sıcaklık:

11.00 C°

Fauna:

Yarasalar ve böcekler var

Döşeme Malzemesi:

Daral Kolun sonuna ve Maratumba Galerisi'ne ulaşmak için ip gerek.

Kontaklar:

Bekçi Abi var mağaracıları tanıyan.


Jeoloji:

Kalker, kara ve beyaz mermer içinde oluşmuş. Büyük galeride jips olma ihtimali var.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

BÜMAK (4 Ocak 2018)

Araştırma:

-

Morfoloji:

Yatay karakterde gelişmiş, toplayıcı bir sistem. Büyük galeride iki siyah mineral damarı var.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

Bulgaristan'dan çıkıyormuş diye efsaneler var.


Dupnisa Gezi raporu - Gezi Raporu

Dupnisa Gezi raporu - 2016


Dupnisa Mağara Sistemi Araştırma Gezisi Ön Raporu (İngilizce) - 2009Gözlemler 1

Yarasa 16 Ocak 2018 7 ö.s.

Düzenle

Tür:

Miniopterus Schreibersii

Sayı:

2000

Yeri:

Dupnisa'dan Kuru Mağara'ya çıkan merdivenlerin orada tavanda

Notlar: