Ecinli

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

39.5 m.

Uzunluk:

46 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Jura Alt Kretase yaşlı Bilecik Kireçtaşları'nda belirgin bir fay hattı üzerinde dikey olarak gelişmiştir. Kireçtaşları alttan Trias Karakaya Grubu ile yanlardan Kretase geçirimsiz birimlerce kuşatılmıştır. Içinden Sazlı Dere'sinin aktığı flüviyo-karstik paleo vadinin kenarında faylanmalar nedeniyle; alçalan bir humun üzerinde dikey olarak gelişmiştir. İçinde oluştuğu faya bağlı olarak dar bir çatlak boyunca gelişen mağaranın duvarlarında yer yer mağara gülü ve karnıbaharları görülür. Vadoz zonda bulanan mağara; gelişimini tamamlamış düden konumlu fosil bir mağaradır. Bu nedenle yeraltı ve yerüstü sularıyla bir bağlantısı yoktur.

Notlar:

Yeniköy (Cedit) Köyü'nün hemen yakınında Yenişehir-Gemlik karayolunun doğu kenarında yer almaktadır. Gemlik veya Yenişehir üzerinden mağaraya gidilebilir.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1997 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok