Emedük Düdeni

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

33 m.

Uzunluk:

47 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Jura Alt Kretase yaşlı kireçtaşları içinde kuzeydoğu-güneybatı yönlü fay hattı üzerinde gelişmiştir. Toplam beş dikey inişi vardır. Bu inişlerin çoğu iri çöküntü blokları üzerinde oluşmuştur. Giriş ağzı büyük bir çöküntü dolininin kenarında; bloklar içerisinde yer alır. Basamakları oluşturan oturmamış bloklar çalışmalar sırasında büyük tehlike oluşturabilir. Polyenin taraça şeklinde yukarıda kalmış eski tabanında bulunan düdene su girişi yoktur.

Notlar:

Sincansarnıç Köyü'nün 2 km doğusunda; Emedük Düzü'nün güney kıyısında yer alır. Mustafakemalpaşa-Söğütalan-Bursa karayolundan Sincansarnıç Köyü'ne ayrılan yol; mağaranın yanına kadar gider.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiş ve 1997 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok