Esenli Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

42 m.

Uzunluk:

54 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın yan duvarlarında görülen siyah renkli yumuşakçalar haricinde hayvan topluluğuna rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Dikey olarak gelişmiş tek bir kuyudan meydana gelen Esenli Düdeni; Apsiyen yaşlı Kapuz Formasyonu'nun son derece karstik kireçtaşları içinde gelişmiştir. Oluşumunda kuzey-güney ve kuzeydoğu-güneybatı yönlü iki fayın kesişmesi etkili olmuştur.

Notlar:

Zonguldak-Kilimli-Gelik-Ayiçi-Esenli yolu ile gidilir. Esenli Köyü'nden; açık kömür işletmesine giden yol; mağaranın hemen yakınından geçer Kızılelma Mağarası'nın 1 km doğusunda yer almaktadır.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok