Eskiköyini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

2 m.

Uzunluk:

75 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

. MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Miyosen yaşlı marn veya kireçtaşları içinde; yerleşim alanı olarak kazılmış; yapay bir mağaradır. Kuzey ve batıya açılan; birbirine bağlı iki girişi olan Eskiköyini yeraltı şehri; bölgenin antropolojik özelliklerinin belirlenmesi açısından son derece önemli bir konuma sahiptir

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok