Ferzene (Kuğulu)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

5 m.

Uzunluk:

364 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1969 Fransız Club Martel Nice tarafından araştırılmıştır. 1970 yılında Circolo Speleologico Romano tarafından ziyaret edilmiştir. 1971 yılında Speleo Club de Paris'den M. Raimond tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir [Raimond 1972b:34-35]. 1980 yılında MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Jura Kretase yaşlı kireçtaşları ile; altta Trias yaşlı killi ince tabakalı yer yer dolomit kireçtaşları arasındaki dokunakta gelişmiştir. Aktif bir mağara değildir. Mağara içi oluşumları; inciler; sarkıt ve sütunlar açısından oldukça zengindir. Mağara; fosil bir mağara durumunda olup geniş salonlar ve dar geçitlerle birbirine bağlantılıdır ve yer yer göllenmeler mevcuttur. Mağara sonlarına doğru sızan sular tabanda beyaz bir tortu bırakarak kar örtüsü görünümü vermekte ve yine bu kısımlarda sarkıt ve dikitlerle çapları 15-20 cm'yi bulan sütunlara rastlanmaktadır [Çetincelik et al. 1974:5].

Arkeoloji:

MTA'nın verdiği bilgiye göre Paleolitik Çağ'a ait kalıntılar mevcuttur. Girişte; yan duvarlarda oyma şekilleri; içeride sarkıt ve dikitlerden yapılma çeşitli büyüklükte su depoları ve çok sayıda insan kemikleri mevcuttur. Mağara define avcılarının saldırısına maruz kalmıştır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok