Geremezini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

-

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1991 yılında MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Az eğimli yatay; geçit konumlu fosil bir mağaradır. Eski bir yeraltı boşluğunun tavanının çökmesi ile oluşmuş olan mağara; Malt-Alt Kretase kireçtaşlarında gelişmiştir. İçinde çökme yapıları hakimdir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok