Geyikbayırı

Konum Yanlış

Tipi:

Doğal

Derinlik:

7 m.

Uzunluk:

120 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada 5-6 adet pembe renkli mağara kertenkelesine rastlanmıştır. Ayrıca bol miktarda yarasa ve çekirge vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1982 yılında araştırılmıştır.

Morfoloji:

Mağara tümüyle Permiyen yaşlı gri renkli; masif kireçtaşları içinde gelişmiştir. Tabanında muhtemelen Trias yaşlı konglomeratik kireçtaşları ve kumtaşları görülür. Bu durumda mağara her iki değişik litoloji arasında gelişmiştir. Mağara gelişimini büyük ölçüde tamamlamıştır. İçinde bol miktarda traverten oluşumları vardır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok