Gölcükkuyusu Düdeni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

13 m.

Uzunluk:

20 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Dikey olarak gelişmiş; düden konumlu; fosil bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Doğu-batı yönlü bir uvalanın kenarında KB-GD yönlü bir fay üzerinde yer alır. Bu uvala sıralar halinde dolinlere ayrılmıştır. Uvalanın eski tabanının kenarında kuyu şeklinde ve düden konumunda bulunan mağaranın -11 m lik dik bir inişi vardır. 11x10 metrelik bir salona açılan bu iniş; baca şeklinde gelişmiştir. Bu salonun tabanı toprak; çakıl ve molozlarla kaplıdır. Damlataş birimi yok denecek kadar azdır. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğundan yüzey ve yeraltı suları ile ilişkisi kalmamıştır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok