Göllü


Tipi:

Doğal

Derinlik:

10 m.

Uzunluk:

50 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Kretase Paleosen yaşlı saf kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Tabanı derin bir göl ile kaplıdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok