Gümüşini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

201 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde yarasalar yaşamaktadır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Üst Triyas'tan Üst Kretase'ye kadar olan ve genellikle kireçtaşından oluşan ayrılmamış bir formasyonda gelişmiştir. Girişten 60 m'ye kadar mağara tabanı toprak ve hayvan gübresi ile kaplıdır. Buradan sonra bir düden vardır. Sonunda ise damlataş oluşumları ve küçük havuzlar yer almaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok