Gümüşkaya


Tipi:

Doğal

Derinlik:

20.5 m.

Uzunluk:

146 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Az sayıda yarasaya rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

İlk olarak MTA tarafından 2008 yılında araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

Mağara mermer, rekristalize kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşından oluşan ve yaşı Permiyen ve öncesi olarak tanımlananve yüksek geçirimliliği olan (Çayderesi Formasyonu'da) gelimiştir. Dik bir yamaçta yer alan ve rekristalize kireçtaşları ile şistlerin dokanağı boyunca kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Gümüşkaya Mağarası, boyuna kesitinde de görüldüğü gibi kaynak konumlu gelişmiştir. Girişten itibaren dikliğinin olduğu alana kadar mağara tabanında yer yer örtü damlataşları sarkıt ve dikit içermesine rağmen yoğun blokla kaplıdır. Diklikten sonra gelen bölüm, özellikle yağışlar sonucu sızan suların oluşturduğu damlataş havuzu, mağaranın görsel açıdan en güzel yerini meydana getirmiştir. Damlataş havuzunun arkasında kalan küçük odacık da yoğun mağara çökeli içermektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok