Gürleyiksuyu (Gürlevik)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

20 m.

Uzunluk:

44 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağaranın giriş bölümünde mağara sinekleri ile içeride az miktarda yarasaya rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Genel olarak KD-GB yönünde yarı yatay-yarı eğimli gelişmiş; kaynak konumlu; fosil bir mağaradır. Ana girişi dışında; baca konumlu 4 dikey girişi daha bulunan mağaranın tabanı fosil toprak; kum; çakıl ve molozlarla kaplıdır. Son bölümü bu malzeme ile tıkandığından; altta bulunan ve devamı durumundaki kaynağa veya aktif bölüme inilememiştir. Mağarada herhangi bir damlataş şekli gelişmemiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok