Güroluk


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

38 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Çok miktarda mağara çekirgesi gözlenmiştir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1984 yılında MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Kretase yaşlı kireçtaşları içinde büyük bir kırık üzerinde gelişmiştir. Mağaranın gelişiminde bugün mağara ağzından 15-20 m daha aşağıda bulunan bir karstik kaynaktan çıkan sular etkili olmuştur. Bu suyun seviyesinin zamanla azalması sonucu mağara kuru kalmıştır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok