Güvercin


Tipi:

Doğal

Derinlik:

5.1 m.

Uzunluk:

26.2 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara çekirgesi ve binayaklılara rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Kuyu şeklinde girişi vardır. Mezozoik yaşlı dolomitik mermerler içinde; bir kırık boyunca derinliğine gelişmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok