Güvercin İni


Tipi:

Doğal

Derinlik:

30 m.

Uzunluk:

53 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Üst Jura Alt Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşları içinde dikey olarak gelişmiştir. Kireçtaşlarının hemen altında bulunan ve bölgede karst taban yüzeyi konumundaki geçirimsiz birimler nedeniyle; mağara daha fazla gelişememiştir. Mağaranın girişi 9x5 m boyutlarında; kuyu gibidir. Ayrıca -25 ve -15 m olamk üzere iki girişi daha vardır. Tabanında iri blok ve molozla kaplıdır. Vadoz zonda bulunur ve gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok