Güvercinini Mağarası (Güvercin Düdeni)

Konum Yanlış

Tipi:

Doğal

Derinlik:

40 m.

Uzunluk:

187 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

-

Morfoloji:

yatay olarak uzanan; geçit konumlu bir mağaradır. Kireçtaşlarının çatlak sistemi ve tabaka eğimine uygun olarak girintili-çıkıntılı veya kafesli bir yapısı olan mağaranın; kuyu şeklinde dik bir girişi vardır. Mağara tavanın çökmesi sonucu meydana gelen; -6 m derinliğindeki bir giriş büyük salona açılır. Bu salon yer yer dik iniş ve dar galerilerle GB ve GD da bulunan diğer salonlara bağlanır. salonlar arasındaki dar galeriler çoğunlukla damlataş sütunları tarafından oluşturulmuştur. Tavan yüksekliği 1-6 metreler arasında değişen mağaranın içi yer yer çöküntü bloklarının yanısıra; görünümleri son derece güzel damlataşlarla (sarkıt; dikit; sütun; perde ve örtü damlataşları; makarna sarkıt ve ekzantrikler) kaplıdır. Mağaranın ana gelişim yönü güneybatıya (Göksu Nehri'ne) doğrudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok