Güvercinlik 1


Tipi:

Doğal

Derinlik:

85 m.

Uzunluk:

223 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Yarasalar salonu denen büyük salonda binlerce yarasa bulunmaktadır. Burada ve mağaranın diğer kısımlarında iki tür yarasa mevcuttur; nalburunlu ve ufak tüylü yarasa. Diğer canlılar olarak mağaraya özgü eklem bacaklı türler görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1982 yılında MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Güvercin Mağara Tepe'nin Alt Kambriyen yaşlı masif kalkerleri içerisinde gelişmiştir. Mağaranın içinde geliştiği kireçtaşları çok hızlı kimyasal reaksiyona uğrayıp yanmış kireç kıvamında çamura dönüşebilmektedir. Bu nedenle ana kaya üzerini 5-10 cm kalınlığında; çamur şeklinde; tüm yüzeyi kaplayan gri ve beyaz renkli çamur tabakası kaplamıştır. Yer yer aşınan bu kil; mağara tabanında birikmiştir. Zemin oldukça kaygandır [Güldalı et al. 1982b].

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok