Güvercinlik


Tipi:

Doğal

Derinlik:

24 m.

Uzunluk:

54 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Güvercinden başka canlıya rastlanmaz.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mezozoik yaşlı; çok kırıklı dolomit içinde kuzeybatı-güneybatı doğrultusunda bir kırık üzerinde derinlemesine gelişmiştir. Taban toprak ve kaya molozları ile örtülüdür. Kuru bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok