Güvercinlik 2


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

276 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasaya rastlanmıştır. Bunun yanısıra bol miktarda eklem bacaklı canlı türü vardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1982 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Güvercin Mağara Tepe Alt Kambriyen yaşlı Masit Kalkerleri içersinde gelişmiştir. Mağara tabanı ve duvarları travertenlerle kaplıdır. Bu travertenlerin büyük bir kısmının gelişimi durmuş gibidir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok