Harmancık


Tipi:

Doğal

Derinlik:

7 m.

Uzunluk:

194 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada; girişe yakın kesimlerinde görülen az sayıda yarasa dışında belirgin bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Yaşlı kristalize kireçtaşı ile dolomitik kireçtaşlarından meydana gelen Yılanlı Formasyonu ile bunun üzerine gelen yaşlı kumtaşı; çakıltaşı ve çamurtaşı seviyelerinden oluşan Çakraz Formasyonu'nu örten Akveren Formasyonu veya Devretkaya Kireçtaşları içinde gelişmiştir. Çevrenin jeolojik özellikleri Kızılcık Mağarası ile benzerlikler gösterir. Mağaranın hemen kuzeyinde geniş bir polye (Cehennemçukur) yer alır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Düden konumlu fosil-yarı aktif mağaranın genişliği ortalama 1-3 m; tavan yüksekliği ise 0.5-6 metredir. Tabanında mil; kum; çakıl ve moloz yığınları ile son bölümünde kil ve çamur sıvanımları bulunan mağara; çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahiptir. Buna karşılık sarkıtlar ve yer yer gelişen duvar damlataşları dışında; damlataş çökelleri açısından fakirdir. Başlangıçta GB; daha sonra KB-batı ve GD yönünde uzanan mağaranın gelişiminde kireçtaşlarının doğrultusu (KD-GB) ve dalımı (KB) son derece etkili olmuştur. Aralarında keskin dirsekler olan ve kıvrımlar çizerek uzanan Harmancık Mağarası'nda bulunan sarkıtların gelişiminde de çatlak sistemi belirleyicidir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok