Horataşı

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

65 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Horataşı Mağarası'nda zengin bir fauna topluluğu vardır. Mağaranın en karakteristik canlı grubu yarasalardır. Büyük bir koloni oluşturan yarasalar; mağaranın her tarafında yer alırlar ve mağarada ilerlemeyi engelleyecek derecede çokturlar. Bunun yanında; gri-siyah yumuşakçalar ile iri mağara sinekleri ve guanobiler; mağarada yer alan canlılardır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Gelişimini tamamlamış geçit konumlu fosil bir mağara olan Horataşı Mağarası; Pliyosen'in karakteristik bir şeklidir. Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde menderesler çizerek akan paleo Ayvacık Deresi'nin gelişimine uygun olarak doğu-batı yönünde gelişen mağara; Kuvaterner hareketleri sonucu meydana gelen morfolojik gençleşme ile parçalanarak yüzeye çıkmıştır.

Notlar:

Saray İlçesi'nin 8 km kuzeybatısında bulunan Horataşı Mağarası; Ayvacık (Ergene) Deresi'nin hemen kenarında; Yanosman Tepe'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinden bulunan Kavacık Köyü üzerinden veya Saray-Ayvacık köy yollarıyla gidilebilir. Kavacık ve Ayvacık köylerini birbirine bağlayan ve Ayvacık Deresi'nin içinden geçen yol; mağaranın hemen önünden geçmektedir. Küçük Kalaslı Mağarası'nın hemen yanında yer almaktadır.

Bulan (Tarih):

MTA (27 Aralık 1998)

Araştırma:

1998 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir. 1999 yılında Eurasion Bridge '99 Projesi kapsamında araştırılmıştır.

Morfoloji:

Horataşı Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik milonitik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok