İkigöz/Pınarca Sifonu

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

50 m.

Uzunluk:

4816 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Atatürk Galerisi'nde sel artıkları ile yarı kaplanmış olan mamut dişleri bulunmuştur. Sifonlar arasında yarasalara rastlanmıştır ve bu durumun; yüzeye açılan bacaların varlığına işaret ettiği belirtilmiştir. Ayrıca birinci sifonda iki küçük balığa rastlanmıştır. Bazı salonlarda bol miktarda mağara incileri bulunmaktadır [Wolozan 1993:40-41]. Az sayıda R. Euryale'e rastlanmıştır [Özgül-Bilgin 2000:52-55;77;91].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

BÜMAK (-)

Araştırma:

Mağara 1986 yılında BÜMAK tarafından araştırılarak ilk sifona kadar olan 350 m'lik bölümünün 4c standardında haritası çizilmiştir. 1990 yılında Fransız mağara dalgıçları; D. Wolozan ile birlikte birinci ve ikinci sifonu dalarak geçmişlerdir. 1992 yılında üçüncü sifon geçilerek yeni galeriler araştırılmıştır ve mağara toplam uzunluğu 4816 m'ye erişmiştir. 1999 yılında Eurasion Bridge '99 Projesi kapsamında mağara biospelelojik yönden araştırılmıştır.

Morfoloji:

Mağaranın girişten bacaya kadar olan ilk bölümünün iki girişe sahip olması nedeniyle; yöre halkı buraya 'İkigöz' adını vermiştir. Mağaranın bacadan sonraki devamını farketmek güçtür. Yağışlı mevsimlerde burada bulunan su seviyesi yükselerek girişi tamamen kapatır. Kurak mevsimlerde ise göl ile tavan arasında en fazla 45 cm boşluk kalır. Burası ya yüzülerek ya da bot üzerinde sırt üstü yatılarak geçilir. Bacadan sonra gelen galeri 100 m devam edilerek ilk sifona ulaşılır. Fransız D. Wolozan ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda mağara sifonları dalınarak geçilmiştir. Dalışlarda ilk olarak birinci ve ikinci sifon geçilmiştir. İkinci sifondan 300 m sonra galeri aniden genişlemektedir. 'Atatürk Galerisi' denilen bu bölümde genişlik 8-15 m; yükseklik ise 10-20 m arasında değişmektedir. Daha sonra galeri ikiye ayrılır. 'Du Cote d'Ailleurs' ismi verilen kolun üçüncü sifona kadar olan 400 m'lik bölümünde tavan ince kamış türü sarkıtlarla kaplıdır. Üçüncü sifon 1992 yılında geçilerek arkasındaki yeni galeriler araştırılmıştır. Bu galerideki son noktanın Kocakuyu Mağarası'na oldukça yakın olması nedeniyle raporda; Kocakuyu'nun İkigöz'ün eski bir kolu olabilceceği belirtilmiştir. Antik su tünellerinin yıkık ve içleri toprakla dolmuş olarak İkigöz Mağarası'na doğru devam ettikleri gözlenmektedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok