İkisu


Tipi:

Doğal

Derinlik:

12 m.

Uzunluk:

475 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içerisinde yarasalar ve guano birikintileri görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

1991 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir

Morfoloji:

Malm-Alt Kretase kireçtaşlarında belirgin bir fay hattı üzerinde gelişmiştir. Mağara yakınında karst taban düzeyi ile morfolojik taban düzeyi arasında belirgin bir yükselti farkı vardır. Tavandan damlayan suların oluşturduğu birkaç havuz dışında tümüyle kurudur. Oluşumlar açısından oldukça zengindir.

Arkeoloji:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok