İnaltı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

33 m.

Uzunluk:

690 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Birkaç yarasa dışında herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır [Nazik et al. 2005].

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmış ve haritalanmıştır.

Morfoloji:

İnaltı Mağarası, Paleozoyik yaşlı, genel olarak iri kristalli mermerler içinde gelişmiştir. Mermerlerin çatlaklı yapısı dolayısıyla mağara kafesli bir yapıya sahiptir. Erken oluşum aşamasında düden konumlu olan mağara günümüzde tamamen fosilleşmiştir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok