İncesu


Tipi:

Doğal

Derinlik:

22 m.

Uzunluk:

1356 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Orta Miyosen yaşlı; oldukça saf ve genellikle yataylığı bozulmamış masif kireçtaşı içinde gelişmiştir

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Miyosen kireçtaşlarında gelişen mağara sistemi; birbirinin devamı olan iki mağaradan oluşmuştur. Bütünüyle yatay olan mağaralar damlataş birikim yönünden oldukça zengindirler. Yağışlı dönemlerde içlerinden küçük bir yeraltı nehri akan sistemin iki mağarasından biri olan İncesu Mağarası 1356 m; Asarini ise 750 m uzunluğundadır. Bu iki mağara arası; çökmeler nedeniyle kapanmıştır. Tümüyle yatay gelişmiş; içindeki mevsimlik küçük göletlerin dışında kuru olan bir mağaradır. İncesu mağarası; Orta Miyosen yaşlı; oldukça saf ve genellikle yataylığı bozulmamış masif kireçtaşı içinde gelişmiştir [Güldalı et al.1983:3]. İncesu Mağarası'nın; İncesu Deresi'ne açılan ağzı oldukça dar olup; bu dar ağızdan sonra mağara 5-10 m genişlikte ve 4-6 m yükseklikte düzgün bir tünel görünümünde; kırık sistemlerine de uygun olarak zikzaklar ve kıvrımlar yaparak uzanmaktadır. Mağara tabanının genel eğimi beklenildiği gibi İncesu Deresi'ne doğru değil kuzeye doğru; yani Yeşildere'ye doğrudur. Bu durum şöyle açıklanabilir: Mağara başlangıçtan beri Yeşildere'ye doğru akan bir yeraltı deresi olarak gelişmiştir ve sonradan İncesu Deresi derinliğine gelişirken mağarayı kesmiştir. İncesu Mağarası'nın 300 m daha güneyinde bulunan Asarini Mağarası'nın da başlangıçta İncesu Mağarası'nın devamı olduğu ve İncesu Deresi'nin yatağına gömülürken bu mağara sistemini parçalara böldüğü anlaşılmaktadır. Mağara tabanı çoğunlukla küçük boyutlu çok sayıda traverten havuzcukları ile süslü olup bazı yerlerde kaya ve taş molozlar bulunmaktadır.Mağara içinde yer yer dikitler; sarkıtlar ve sütunlar yer almaktadır (Nadir et al 2005: 69-74).

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok