İncirli Gökmağara (Suluin)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

64 m.

Uzunluk:

115 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA araştırması sonucu; 1991 yılında mağara uzunluğu 128 m olarak verilmiştir [Güldalı et al. 1991:16]. -64 m derinlikli sifon dalışı yapılmıştır ve sifon derine doğru devam ettiği bildirilmektedir [Couturaud-Wolozan 1991:20].

Morfoloji:

Üst Kretase yaşlı kireçtaşları içinde kırıklı bir zon üzerinde gelişmiştir. Kireçtaşları masif; oldukça saf ve gri renklidir. Mağaranın en sonundaki çukur yeri deniz suyu ile örtülüdür [Güldalı et al. 1991:16].

Arkeoloji:

Kurtarma kazısı devam etmektedir [Taşkıran-Aksu 2011:36]. 2008 yılında devam edilen kurtarma kazılarında 1. jeolojik seviye toprağının günümüze ait bol miktarda yanmış odun kömürü parçası ve tozu içermesinden dolayı siyah, 2. jeolojik seviye toprağının kahverengimsi, 3. jeolojik seviye toprağının ise üst se viyelere oranla daha açık olmakla birlikte gene de kahverengi olduğu gözlenmiştir. Jeolojik seviyelerin tamamı Holosen döneme ait olup Pleistosen döneme 2008 kazılarında da ulaşılamamıştır. Kazı alanının tümüne bakıldığında 3. ve 4. arkeolojik seviyelerde görülen ve belirli bir düzen göstermeyen yoğun döküntü kalker taşların, 5. arkeolojik seviyeden itibaren şekillendiği, 6. arkeolojik seviyenin tabanında ise bu taşların bazı mekanları çevreleyen duvarlar oluşturduğu görülmüştür. Bunlardan en yoğun taş sırası, açmanın güneydoğusundan kuzeybatısına uzanır. Bu duvarın güneybatısında etrafı taş sıralar ile çevrili yaklaşık 2x1 m boyutlarında küçük bir mekan ortaya çıkarılmıştır. ''A Mekanı'' olarak isimlendirilen bu mekanın yüzeyinde büyük olasılıkla güneşte kurutulmuş ya da çok iyi fırınlanmamış kerpiç levhalarla karşılaşılmıştır. Bunlardan iki tanesi deliklidir. Bir yaşam alanından çok kiler, işlik ya da depo olarak kullanıldığı düşünülen bu mekanın bölgedeki en yakın benzeri Bucak İlçesi'ndeki Höyüzek kazılarında ortaya çıkmıştır. Bu duvar kalıntısının kuzey-kuzeydoğusunda ''B Mekanı'' olarak isimlendirilen mekanda küçük kalker taşlar ve çanak çömlek kırıntılarıyla sıkıştırılmış bir taban ortaya çıkarılmıştır. 4. arkeolojik seviyeden 6. arkeolojik seviye sonuna kadar Son nNeolitik-Erken Kalkolitik döneme ait genelde monokrom çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. 3. arkeolojik seviyede Kalkolitik döneme ait olduğu düşünülen steatitten yapılmış bir adet damga mühür ve yine steatitten yapışmış işlevi pek anlaşılamayan büyük olasılıkla süslenme objesi olan bir parça 2008 yılının en önemli buluntularıdır. Yontma taş malzeme arasında en fazla grubu dilgive dilgicikler ile bunlara ait çekirdekler oluşturur. Mermi şeklinde olan üç adet çekirdeğin iki tanesi çakmaktaşı, biri obsidyenden yapılmıştır. Keski ağızlı yatay ok uçları mağarada kuş avcılığı ile yoğun bir şekilde uğraşıldığını göstermektedir [Taşkıran-Aksu 2011:37-40].

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok