İncirli In


Tipi:

Doğal

Derinlik:

2.5 m.

Uzunluk:

15 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Başlangıçta doğal olarak gelişmiş daha sonra insanlar tarafından kısmen genişletilmiştir. Önündeki yaşlı incir ağacından dolayı İncirli İn denilen mağara; Eosen yaşlı yumuşak tebeşirli kireçtaşları içinde gelişmiştir. Günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok