İnhisar


Tipi:

Doğal

Derinlik:

42 m.

Uzunluk:

180 m.

Sıcaklık:

18.00 C°

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Üst Jura Alt Kretase yaşlı Bilecik Kireçtaşları içinde gelişmiştir. Karstlaşma ve mağara gelişimi için son derece uygun ve bol çatlaklı yapılarıyla erimeyi artıran önemli bir faktördür. Ancak kireçtaşlarının altında bulunan ve karst taban düzeyi konumundaki; erimesiz metaforfitler; mağaranın derinleşmesine engel olmuşlardır. Tavan yüksekliği 3-20 m; genişliği 4-25 m olan tek bir galeriden oluşur. Mağaranın tabanı toprak; çakıl; moloz ve iri bloklarla kaplıdır. Vadoz zonda bulunan mağara; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Bu mağaradan 8-10 m aşağıda bulunan İnhisaraltı Mağarası; mağaranın devamı niteliğindedir. Sakarya Nehri'nin alçalmasına bağlı olarak; mağarayı oluşturan yeraltı suyu da alçalmış ve ikinci mağara oluşmaya başlamıştır. Oluşumlar açısından fakir bir mağaradır.

Notlar:

Mağaranın sonunda haritada olmayan 20m'lik bir baca var. Köylülerin söylediğine göre o bacanın doğrultusuna gelen yukarıda bir mağara daha varmış ama onun yerini bilen birini bulamadık.

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

-

Morfoloji:

-

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok