İnönü


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

227 m.

Sıcaklık:

17.00 C°

Fauna:

Arthropoda şubesine bağlı Collembola, Diplapoda, Chilapoda, Hexapoda, Arachnoidae sınıflarına ait bir çok canlı BAT tarafından belirlenmiştir. Mağara içerisinde kalın bir kültür toprağı ve bu toprağın içinde bol miktarda iskelet parçaları bulunduğu belirtilmektedir.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

Yalnızca mağaranın veri tabanına aktarılmadığını gördüğüm için bilgileri yazıyorum. (Mağaranın çiziminin ve keşfinin kulüplerimizden biri tarafından yapıldığını biliyorum. Kısa zamanda bu bilgilerin ilgili yere aktarılacağını düşünüyorum)

Bulan (Tarih):

MTA BAT (11 Şubat 2010)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

İnönü Tepe'nin üzerinde takke gibi oturan Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları içinde değişik yönlü kırıklar boyunca gelişmiştir. Bu kireçtaşlarının altında Trias yaşlı dolomit ve yer yer marn tabakaları yer alır. Mağara bu karstlaşmayan katmanlar nedeniyle derine doğru gelişememiştir. Girişten itibaren dar galeriler halinde ve yatay bir şekilde gelişmiştir. Sadece giriş kısmında geniş bir salon vardır. Yağışlı mevsimlerde mağaranın bazı kollarında küçük göletler oluşmaktadır. Mağara genellikle kurudur. Mağara içinde ısı 16 derecedir. Hava nemi ise %82'dir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Türkiye'de İlk Biyoseleoloji Araştırma Topluluğu (BAT) ve Mağara Ekosistemlerinde Biyolojik Materyal Toplama Etiği - 2018


Özet

Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynak kullanımının sürdürülebilirliği için mutlaka “Biyolojik Materyallerin Toplanmasında Uyulması Gereken Kurallar” yönetmelik şeklinde hazırlanmalı ve duyurulmalıdır. Ancak ilkenin biyolojik zenginlikleri tamamen ortaya çıkarılmadan ve biyolojik kaynaklar ile ilgili veri bankası oluşturulmadan yapılacak tüm girişimler, yukarıda bildirilen bazı haber kaynaklarında da yansıtıldığı gibi komedi ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle IUCN, (International Union for Conservation of Nature) kriterleri temel alınabilir ve türler öncelikle nesli tükenmiş (extinct), doğada nesli tükenmiş (extinct in the wild), kritik (critically endangered), tehlikede (endangered), duyarlı (vulnerable), tehdide yakın (near threatened), düşük riskli (least concern), yetersiz verili (data deficient) ve değerlendirilmedi (not evaluated) şeklinde sıralanabilir. Yurt dışına kaçırılmak istenen biyolojik materyaller liste ile karşılaştırılabilir ve türlerin önem sırasında göre yaptırımlar uygulanabilir. Aksi halde toplanan biyolojik materyalin değeri “bilirkişiler” tarafından değerlendirilerek anlamsız bir bedel çıkartılabilir. Alınacak bir diğer önlem ise gümrük memurlarının bu konularda yetiştirilmesi ve bilgilendirilmelerinin yanı sıra sınır kapılarında alınacak önlemlerin arttırılmasıdır. Aksi halde yalnızca ihbar üzerine harekete geçmek ve diğerlerini görmezden gelmek ülke biyolojik çeşitliliğinin göz göre göre yitirilmesine izin vermek anlamına gelecektir.


Gözlemler 0

Gözlem Yok