İnönü


Tipi:

Doğal

Derinlik:

48 m.

Uzunluk:

235 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Mağara 1939 yılında Ş.A. Kansu tarafından saptanmış ve arkeolojik bulgulara rastlanmıştır. Büyük mağaranın 50 metre yukarısında küçük bir mağaranın da bulunması nedeniyle bu mağaralar Kansu tarafından İnönü A ve İnönü B olarak adlandırılmıştır. MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

İnönü (Sarısu) Ovası'nın güney kenarında yer alan mağaranın yakın çevresi; Alt-Orta-Üst Trias yaşlı metamorfitler ile bunların üzerine örtü şeklinde gelen Neojen çökelleri ile bazaltlardan oluşmuştur. Giriş ağzı fayın aynasında açılan mağara; mermerlerin doğrultu ve çatlak sistemine bağlı olarak şekillenmiştir. Damlataş oluşumuları yoktur; ama hızlı su akışını karekterize eden yerlikaya sütunları gelişmiştir. Vadoz zonda gelişmiş; fosil bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok