Kadı Deliği


Tipi:

Doğal

Derinlik:

33 m.

Uzunluk:

81 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmış ve haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kretase yaşlı saf kireçtaşları içerisinde kuzey yönlü bir kırık üzerinde derinliğine gelişmiş bir mağaradır. Kuzey ve doğu bölümleri dikit ve sarkıtlarla kaplıdır. Kuru bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok