Kadıpınarı (Kadıçatak)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

30 m.

Uzunluk:

109 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara içinde az sayıda yarasa görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından 1986 yılında araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kısmen yatay ve aktivitesini kaybetmiş bir mağaradır. Bu mağarayı oluşturan yeraltı deresinin mağaranın sonuna doğru molozların altında bir yerden çıkıp az ilerde tekrar kaybolduğunu görmek mümkündür. Burası mağaranın 30 m kadar aşağısındadır. Yani bugünkü Oba Çayı seviyesinde bulunmaktadır. Mağaradaki su; kuvvetli bir kaynak olarak Oba Çayı Vadisi'nin tabanından çıkar. Kadı Mağarası kuzey-kuzeybatı yönünde oluşmuş olup; içerisinde bir yeraltı deresi bulunur. Dere daha sonra Çatak Deresi ile birleşir.

Arkeoloji:

T. Aygen'e göre tarihöncesi çağlarda iskan edilmiş bir mağaradır. İçeride kafatası; femür vb. kemik parçaları görülmüştür. Bunlardan bazıları dokunmakla toz haline gelmekte; bir kısmı da silisifiye (taşlaşmış) bir durumda olup; kalker bloklar; üzerine kalsiyum karbonatla çimentolaşmış durumdadır [Aygen 1986:28].

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok