Kamelot


Tipi:

Doğal

Derinlik:

3 m.

Uzunluk:

30 m.

Sıcaklık:

15.00 C°

Fauna:

Mağarada tilki ya da kurt gibi bir hayvan yaşıyor. Yakın zamana ait izler var. Çok az sayıda yarasa bulunuyor.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Vadoz zonda yarı aktif karstik bir mağara. İnce karstik tabaka ile geçirimli bölge arasında oluşmuş.

Notlar:

Mağarada tilki ya da kurt yaşıyor.

Bulan (Tarih):

KMG (3 Mart 2019)

Araştırma:

2019 Yılında KMG tarafından bulunmuştur.

Morfoloji:

Eliptik şekilde çöküntü galeriden oluşuyor. Zemin tamamen toprak. Doğu ve batı yönlerinde darallar var fakat toprakla tıkanmış ilerlemiyor.

Arkeoloji:

Doğu kısmında galerinin sonu 2-3 yerde defineciler tarafından kazılmış. Az sayıda yakın tarihe ait küp parçası var.

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok