Kapıkaya


Tipi:

Doğal

Derinlik:

22.5 m.

Uzunluk:

87 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağara çekirgesi ve yarasa görülmüştür.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

Yerel halk tarafından bilinen mağara; ilk olarak MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kretase yaşlı çok masif kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Son bölümdeki kaya bloklar harici; taban toprakla örtülüdür.

Arkeoloji:

Bu iki tepe arasında Roma Dönemi Pazaryeri Harabeleri geniş bir alana yayılmıştır. Mağara giriş kısmı insan yaşamına uygundur.Tabanda yer alan kalın kültür toprağına göre; buranın tarih öncesi devirlerde yerleşim olduğu düşünülmektedir.

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok