Kaptanın Mağarası

Onay Gerek

Tipi:

Doğal

Derinlik:

9 m.

Uzunluk:

39 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada; birkaç yarasa dışında belirgin bir canlı topluluğu yoktur.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.

Morfoloji:

Kaptanın Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin içerisinde Eosen kireçtaşları kontağına yakın bir noktada; Eosen içinde gelişmiştir. Mağara; gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Bu nedenle tavan ve yan duvarlardan damlayan sular dışında tümüyle kurudur.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok