Karain


Tipi:

Doğal

Derinlik:

0.5 m.

Uzunluk:

41 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Mağaranın yakın çevresi plato karakterli yüksek düzlüklerden meydana gelmiştir

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Doğu-batı yönünde gelişen mağaranın genişliği 2-5; tavan yüksekliği ise 0.5-3.5 metreler arasında değişmektedir. Tabanında kalın bir erime ve kültür toprağı bulunur. Karain; gelişimini tamamlamış; kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Mağara içinde damlataş birikimi yok denecek kadar azdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok