Karamıkini


Tipi:

Doğal

Derinlik:

5 m.

Uzunluk:

54 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

Mağarada az sayıda yarasaya rastlanmıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılıp; haritası ve diğer özellikleri 2001 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Orta Trias Erken Üst Kretase yaşlı kireçtaşları içinde yer alır. Gelişimini tamamlayamamış fosil bir mağaradır. Tabanında kum; çakıl; moloz ve kalın bir fosil toprak bulunan mağaranın güney bölümü sütun; duvar ve örtü damlataşları ile kaplıdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok