Karasu


Tipi:

Doğal

Derinlik:

-

Uzunluk:

20 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

Sakarya Nehri alüvyonları ile ana kaya sınırında yer almaktadır. Mağara; bölgede geniş bir alanda yüzeylenen Üst Kretase-Alt Eosen yaşlı kireçtaşları içinde gelişmiştir. KD-GB yönünde yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu aktif bir mağaradır.

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Toplam uzunluğu 20 m olan mağaranın genişliği 1-3; tavan yüksekliği 1-2 m ler arasındadır. İçinde devamlı akışı olan yeraltı deresi ve küçük bir gölü olan Karasu'nun son noktası; giriş ile aynı düzeydedir.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok