Karatepe Öşeke (Öşekçi Eşekçi)


Tipi:

Doğal

Derinlik:

15 m.

Uzunluk:

53 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmıştır.

Morfoloji:

Kambriyen Alt Ordovisyen yaşlı kristalize kireçtaşları içinde yatay olarak gelişmiş bir mağaradır. Dört salondan oluşan mağaranın içerisi oluşum açısından zengindir. Kuru bir mağaradır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok