Kartiçi Koyağı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

8.5 m.

Uzunluk:

57 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

-

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından araştırılmış ve 2005 yılında "Kartiçi Mağarası" adıyla yayınlanmıştır.

Morfoloji:

İncesu ve Asarini Mağaraları'nın yaklaşık 2 km güneyinde; Konya Ovası'na eğimli; akarsularca yarılmış plato karakterli bir yüzey üzerindedir. Kuzey-güney yönünde gelişen ve İncesu Deresi tarafından kesilerek askıda kalan bir paleovadinin üst kesimindeki uvalanın tabanında düden konumunda gelişmiştir. KD-GB yönünde uzanan mağaranın iki girişi vardır. Birinci girişi uvalanın tabanında; diğeri ise mağaranın sonundaki doğal bacadır. Bu bacanın üst kesimi; ana girişe göre +5 m yukarıda yer alır. Tabanı dışarıdan gelmiş toprak; kum; çakıl ve molozlarla kaplı olan Kartiçi Mağarası'nda damlataş oluşumları yok denecek kadar azdır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-Gözlemler 0

Gözlem Yok